Myanmar House Logo

Myanmar House

မြန်မာ့ အိမ်ခြံမြေများ

Myanmar House Logo

သက်သေခံအက်ဥပဒေ(The Evidence Act)အရ" အငြင်းပွါးချက် "

December 29, 2022 359 views
သက်သေခံအက်ဥပဒေ(The Evidence Act)အရ" အငြင်းပွါးချက် "

သက်သေခံအက်ဥပဒေ(The Evidence Act)အရ" အငြင်းပွါးချက် "

-သက်သေခံအက်ဥပဒေအရ"တရားမမှုခင်း"၊"ရာဇဝတ်မှုခင်း"များနှင့်ပတ်သက်၍နှစ်

ဘက်အမှုသည်များ၏အကြားမည်ကဲ့သို့သော"အငြင်းပွါးချက်"များရှိသည်ကိုကနဦး

စိစစ်ရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်။

-နှစ်ဘက်အမှုသည်များ၏အကြား"အငြင်းပွါးချက်"များကိုသိရှိထားမှသာလျှင်မည်သူ

 ၏ဘက်မှ"အငြင်းပွါးချက်"ကိုထင်ရှားအောင်တင်ပြခြင်း၊သက်သေပြသခြင်းများပြု

လုပ်ရမည်ကိုသိရှိနိင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

-တရားမမှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍နှစ်ဘက်အမှုသည်များ၏"အဆိုလွှာ" "ချေပလွှာ"တို့

အပေါ်တရားရုံးကအ"အငြင်းပွါးချက်"များကိုစိစစ်၍"ငြင်းချက်"(Issue)များကိုတရား

ကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့်-၁၄၊နည်းဥပဒေ-၁၊အရထုတ်ဆင့်၍မည်သည့်ငြင်းချက်မှန်/မှားကို

အဆုံးအဖြတ်ဖြေဆိုကြားနာအမိန့်ချမှတ်ပေးပါသည်။

-ရာဇဝတ်မှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍တရားမမှုခင်းများကဲ့သို့ငြင်းချက်များထုတ်ဆင့်ရန်

 မလိုအပ်သည့်အတွက်တရားလို(စွပ်စွဲသူ‌)ဘက်မှစွပ်စွဲတိုင်ကြားသည့်ရာဇဝတ်ပုဒ်မများ

၏အင်္ဂါရပ်များအပေါ်ငြင်းချက်ကဲ့သို့သဘောထားပြစ်မှုမြောက်စေရန်သက်သေပြသ

ကြပါသည်။

-တရားခံ(စွပ်စွဲခံရသူ)ဘက်မှလည်းတရားလို(စွပ်စွဲသူ)တိုင်ကြားစွပ်စွဲသည့်ပုဒ်မများကို

ကျူးလွန်ဖေါက်ဖျက်ခြင်းမရှိ၍အပြစ်မရှိကြောင်း(သို့မဟုတ်)တရားဥပဒေအရကင်း

လွတ်ခွင့်ရထိုက်သူဖြစ်ကြောင်းကိုငြင်းချက်ကဲ့သို့သဘောထား၍သက်သေပြ၍ခုခံချေပ
ကြပါသည်။

-နှစ်ဘက်အမှုသည်များအကြား"အငြင်းပွါးချက်"သို့မဟုတ်"ငြင်းချက်"များကိုသိရှိကြအ

သည့်အခါယင်း"အငြင်းပွါးချက်"သို့မဟုတ်"ငြင်းချက်"များအပေါ်အကြောင်းခြင်းရာအ

အလုံးစုံကိုသက်သေပြသခြင်း၊ခုခံချေပခြင်းများပြုကြပါသည်။

-နှစ်ဘက်အမှုသည်များအနေဖြင့်မိမိတို့စွပ်စွဲချက်/ချေပချက်ခိုင်မာ၍အမှုအသာရရှိစေ

 အတွက်အတိုင်းအဆမရှိသက်သေပြသ‌ကြပါသည်။

-ထိုသို့အတိုင်းအဆမရှိသက်သေထူပြသခြင်း/ခုခံချေပခြင်းများကိုသက်သေခံအက်ဥပ

ပြဌာန်းချက်အရခွင့်မပြုပါ။သက်သေခံအက်ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီသာသက်

သေပြသခွင့်/ထုချေတင်ပြခွင့်ပြုထားပါသည်။

-" အငြင်းပွါးချက်များအပေါ်သက်သေခံအက်ဥပဒေအရအောက်ဖေါ်ပြပါပြဌာန်းပုဒ်မ

များနှင့်အညီ"စပ်ဆိုင်သောအကြောင်းခြင်းရာများ"နှင့်",အငြင်းထွက်အကြောင်းခြင်းရာ

များ" ကိုသာသက်သေထင်ရှားပြသခွင့်/ခုခံချေတင်ပြခွင့်များကိုခွင့်ပြုပြဌာန်းပေးထားပါ

သည်။

(၁)အငြင်းထွက်အကြောင်းခြင်းရာများနှင့်စပ်ဆိုင်သောအကြောင်းခြင်းရာများကိုသက်

သေခံတင်ပြနိင်သည်။ ဟုသက်သေခံအက်ဥပဒေပုဒ်မ-၅တွင်လည်းကောင်း။

(၂)အငြင်းထွက်အကြောင်းခြင်းရာနှင့်နီးကပ်စွာသို့မဟုတ်ယုတ္တိရှိရှိဆက်စပ်နေသောအ

ကြောင်းခြင်းရာများကိုသက်သေခံတင်ပြနိင်သည်။ ဟုသက်သေခံအက်ဥပဒေပုဒ်မ-၆မှ

ပုဒ်မ-၁၆အထိတွင်လည်းကောင်း။

(၃)ဝန်ခံချက်များနှင့်ဖြောင့်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍သက်သေခံတင်ပြထုချေနိင်သည်ဟု

သက်သေခံအက်ဥပဒေပ်ုမ-၁၇မှပုဒ်မ-၃၀အထိတွင်လည်းကောင်း။

(၄)သက်သေအဖြစ်ဆင့်ခေါ်ရာမရနိင်သူတို့၏ထွက်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍သက်သေခံတင်

ပြနိင်သည်။ ဟုသက်သေခံအက်ဥပဒေပုဒ်မ-,၃၂မှပုဒ်မ-၃၃အထိတွင်လည်းကောင်း။

(၅)ထူးခြားသောအကြောင်းခြင်းရာများရှိသဖြင့်ဥပဒေကခွင့်ပြုထားသောအချက်များကို

သက်သေခံအဖြစ်တင်ပြနိင်သည်။ ဟုသက်သေခံအက်ဥပဒေပုဒ်မ-၃၄မှပုဒ်မ-၃၉အထိ

တွင်လည်းကောင်း။

(၆)တရားရုံးများ၏သီရင်ချက်များကိုသက်သေခံတင်ပြနိင်သည်။ဟုသက်သေခံအက်ဥပ

ဒေပုဒ်မ-၄၀မှပုဒ်မ-၄၄အထိတွင်လည်းကောင်း။

(၇)ကျွမ်းကျင်သူပါရဂူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုသက်သေခံတင်ပြနိင်သည်။ဟုသက်

 သေခံအက်ဥပဒေပုဒ်မ-၄၅မှပုဒ်မ-၅၁အထိတွင်လည်းကောင်း။

(၈)အကျင့်စာရိတ္တနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းခြင်းရာများကိုသက်သေခံတင်ပြနိင်

သည်။ ဟုသက်သေခံအက်ဥပဒေပုဒ်မ-၅၂မှပုဒ်မ-၅၅အထိတွင်လည်းကောင်း။ပြဌာန်း

ခွင့်ပြုပေးထားပါသည်။

မှတ်ရန်။ ။ထို့ကြောင့်သက်သေခံအက်ဥပဒေအရ" အငြင်းပွါးချက်များ"နှင့်ပတ်သက်၍

အထက်တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သည့်" အငြင်းထွက်အကြောင်းခြင်းရာများ"နှင့်"စပ်ဆိုင်သောအ

ကြောင်းခြင်းရာများ"ကိုသာတရားရုံးများတွင်သက်သေခံအက်ဥပဒေနှင့်အညီတင်ပြ

ခြင်း/ခုခံချေပခြင်းများပြုနိင်ကြောင်းဥပဒေဗဟုသုတအဖြစ်မျှဝေပါသည်။

#ဆရာကြီးဦးဘကြိုင်၏သက်သေခံဥပဒေအနှစ်ချုပ်မှမှီငြမ်းဖေါ်ပြမျှဝေပါသည်။

#ဥပဒေဗဟုသုတများတိုးပွါးကြပါစေ။

Credit ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။

Related Posts