Myanmar House Logo

Myanmar House

Real Estate in Myanmar

ထိုင္းနိုင္ငံသို့သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္ခန႔္ထားမွုဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ၎တို့ေနရပ္မ်ားတြင္သာ ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ျပဳ

December 8, 2022 339 views
ထိုင္းနိုင္ငံသို့သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္ခန႔္ထားမွုဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ၎တို့ေနရပ္မ်ားတြင္သာ ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ျပဳ

ထိုင္းနိုင္ငံသို့သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္ခန႔္ထားမွုဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ၎တို့ေနရပ္မ်ားတြင္သာ ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ျပဳ

မဲေဆာက္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးတရားဝင္(ထိုင္း) လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၌သြား ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမွုဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ၎တို့၏ေနရပ္မ်ားတြင္သာ ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုသို့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ေနရပ္မ်ား၌ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ျပဳျခင္းအား အလုပ္သမားဝန္ ႀကီးဌာန၊အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနက ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ ရွာေဖြးေရးကုမၸဏီမ်ားထံ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္၊ရက္စြဲျဖင့္ ညႊန္ၾကားစာ ေပးပို့ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို့ေၾကာင့္ မေကြးတိုင္းအတြင္းေနထိုင္ကာ ထိုင္းနိုင္ငံ၌သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားသည္ မေကြးတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို့တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ထို့အတူ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ကာ ထိုင္းနိုင္ငံ၌ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားမွာမူ မေကြးတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို့၌ အလုပ္ခန္႔ထားမွုဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္သည့္ လိပ္စာတြင္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အမွန္တကယ္ ေနထိုင္သည့္ အေထာက္အထားအား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေရးလုပ္  ငန္းစဥ္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားထံ ျပသရမည္ျဖစ္သည္။

ထို့ျပင္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနသို့ အလုပ္ခန႔္ထားမွုဆိုင္ရာသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္တင္ျပရာ၌ အလုပ္သမားမ်ားနစ္နာမွုမရွိေစရန္ႏွင့္သတ္ မွတ္ရက္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္သို့ေရာက္ရွိေစရန္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ သည္။

ထိုသို့ တင္ျပရာတြင္လည္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမွုႏွင့္အလုပ္သမားအမည္စာရင္းအား ထိုင္းအလုပ္ရွင္မွသိရွိေၾကာင္းႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္ အလုပ္ သမားမ်ားအား သက္မွတ္ရက္အတြင္းေခၚယူမည္ဆိုသည့္ အလုပ္သမားသံအရာရွိေရွ႕၌ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ဝန္ခံကတိစာ(မူရင္း)ကိုလည္း ပူးတြဲတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ျပည္ပအ လုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီမ်ားၾကား အလုပ္ခန္႔ထားမွုဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားကို လူေတြစစ္ေဆးရန္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႐ုံးခန္းမ်ား၌ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

#ျမဝတီမဲေဆာက္မီဒီယာ

မူရင်းရေးသားသူအားလေးစားစွာဖြင့် Credit 
ပေးပါသည်။

Related Posts