Myanmar House Logo

Myanmar House

Real Estate in Myanmar

Condos in Yankin Township

From the best real estate agents in Myanmar

ရန်ကင်းမြို့နယ် ရွှေမိုးကောင်းCondoတွင် 50×50အကျယ်ရှိ Condo တစ်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
Save Compare
*Master Bed Room2ခန်း,Double Bed Room1ခန်း*Maid Room1ခန်း*ဘုရားခန်း၊ဧည့်ခန်း၊မီးဖိုခန်းထမင်းစားခန်း များပါရှိပြီး*ကျွန်းတံခါး၊ကျွန်းပါကေး၊ရေပူရေအေးစံန...
ရုံးခန်း နှင့် အခြားလုပ်ငန်း အသုံးပြုရန် နေရာကောင်း ရှာသူများအတွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်
Save Compare
ရုံးခန်း နှင့် အခြား လုပ်ငန်း အသုံးပြုရန် တစ်နေရာထဲ အကျယ်အဝန်း (4560 sqft) ဖြင့် နေရာကောင်း ရှာသူများအတွက် 🎖🎖🎖🎖🎖 Owner Directly 09-951446016 📞🎖🎖...
4 result found!
Price (lakh)
Close this to see updated result.