Myanmar House Logo

Myanmar House

Real Estate in Myanmar

Properties in Mandalay, Dekkhinathiri

From the best real estate agents in Myanmar

1RC House for sale in Nay Pyi Daw, Myanmar
Save Compare
ပေ၈၀ပတ်လည် အိမ်ခြံ ရေမီးဂရန် မ.နလှည့်ထောင့်ကွက် မာစတာ ၁ခန်း ရိုးရိုး ၁ခန်း ဧည့်ခန်း ၁ခန်းဘုရားခန်း ၁ခန်း မီးဖို ခန်း ၁ခန်း အများသုံးသန့်စင်ခန်း၁ ခန်း...
1 result found!
Price (lakh)
Close this to see updated result.